Marvak

İZMİR’da yaşayan Mardinliler, doğdukları topraklara hizmet etmek amacıyla bir araya gelebilmek için uzun yıllar çaba sarf etmişlerdir. Sonunda bu isteklere cevap verebilecek nitelikte bir kuruluş olmak üzere, Mardinlilerden oluşan 72 kurucu, Kurucu Başkan Sayın Rasim Kahraman’nin etrafında toplanarak 2012 yılında MARVAK Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nı kurmuşlardır.

MARVAK, vakıf senedinin başlangıç kısmında da belirtildiği gibi, Kurucular, insanların en fazla gereksinme duydukları sosyal ve kültürel alanlarda karşılıksız hizmet, toplumda yardımlaşma ve dayanışma gibi üstün ilkeleri benimsemişlerdir. MARVAK’in öncelikli faaliyet alanları eğitime destek, hemşehriler arasında dayanışma ile Mardin’e sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda katkı sağlamaktır.

MARVAK, kuruluşundan bu güne kadarki sürede nitelik ve nicelik olarak yükselen bir vakıf olmaya başarmıştır. Bu yükselişini, hiç şüphe yok ki görev yapan başkan ve yürütme kurullarına, yönetmenler kuruluna, komitelerine ve hiçbir zaman yardımlaşmayı esirgemeyen mensuplarına borçludur. Kuruluşundan bugüne kadar, vakıf hizmetkarı olarak adlandırılan başkan Rasim Kahraman Halihazırda genel başkanlık görevini sürdürmektedir.


MARVAK, bir yandan Mardin dışında yaşayan Mardinliler arasında tanışma, dayanışma ve asırlar öncesine dayanan kadim Mardinlilik kültürünün kaybolmamasına gayret ederken özellikle imkansızlıklar nedeniyle yüksek tahsil imkanı kısıtlı gençlere burs ve ayni yardım gibi katkılarla destek olmakta, diğer sosyal alanlarda da aynı gibi ulvi duygularla faaliyetlerini sürdürmektedir. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin ve tüm siyasi görüşlere eşit mesafede duran MARVAK tüzel kişiliği, yıllar yılı sözünü ettiğimiz bu ilkeler doğrultusunda, birlik ve beraberlik içinde Mardinlilere yoğun hizmet vermektedir. Gelişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 2013 yılında mevcut faaliyet alanlarının yanında Mardin’i Türkiye ve dünyaya tanıtmaya, turizme destek, kültürel ve tarihi mirasların korunmasına ve özellikle restorasyon çalışmalarına katkı gibi konular da vakıf senedine eklenerek söz konusu alanlarda zaten sürdürülen çalışmalara hukuki altyapı sağlanmıştır.

Kuruluşundan bugüne gerek genel merkez eliyle yüzlerce yüksek okul öğrencisine burs imkanı sağlayan vakfımız, her yıl düzenli olarak İZMİR’daki ihtiyaç sahibi hemşehrilerine erzak yardımını gelenekselleştirmiştir.

Dünyadaki yeni yapılanmalar doğrultusunda Sivil Toplum Kuruluşları artık kamu ve özel sektörden sonra üçüncü güç olarak anılmaya başlamıştır. Her geçen gün önemi giderek artan sivil toplum kuruluşları arasında bugüne kadar başardıklarıyla ayrı bir yeri olan MARVAK, faydalı çalışmalarıyla kişilere bağlı olmaktan sıyrılıp, dünya üzerindeki örnekleri gibi uzun yıllar boyu işlevini sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek adına kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atmaya başlamıştır.